Kadra

Kadra

Kładziemy ogromny nacisk na kwalifikacje i kompetencje naszych nauczycieli i terapeutów. Zatrudnieni u nas specjaliści to osoby pełne pasji i zaangażowania, które stale pogłębiają swoją wiedzę i kwalifikacje.
Naszą kadrę tworzą nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci SI, i fizjoterapeuci, którzy ściśle ze sobą współpracują zapewniając naszym uczniom wszechstronną opiekę.

Wyróżnia nas możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z terapeutami różnych specjalności, profesjonalne podejście do wykonywanej pracy, a także wiele empatii i zrozumienia, jakim obdarzani są nasi uczniowie, a także możliwość wsparcia całej rodziny.