Oferta

Oferta

Wykwalifikowana i doświadczona kadra, specjalizująca się w pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu

Kameralne grupy, sprzyjające terapii

Zajęcia indywidualne i grupowe

Indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów, mające na względzie całościowy rozwój ucznia z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy

Ewaluacja postępów

Szkolenia dla rodziców

Możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu

Ciepła i sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa atmosfera

Odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój ucznia

Wycieczki edukacyjne

Imprezy okolicznościowe

Możliwość korzystania ze świetlicy i internatu

Opieka psychologa

Opieka dietetyka

Wsparcie edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające

Swobodny i samodzielny wybór przedmiotów rozszerzonych

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i terapeutyczna

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

Tutoring i bardzo dobra współpraca z rodzicami

A to wszystko dlatego, że zależy nam, aby uczniowie naszej szkoły byli świadomymi i szczęśliwymi ludźmi. Robimy wszystko, aby potrafili odnaleźć własną życiową i zawodową drogę.