Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego trwa cały rok.

Zależy nam, aby dzieci chodziły do szkoły chętnie, uczyły się skutecznie i z radością.

Przyjmujemy dzieci w trakcie procesu diagnostycznego i służymy pomocą w uzyskaniu orzeczenia.

W razie potrzeby pomagamy w przygotowaniu diagnozy.

Współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Autyzm i zespół aspergera należą do coraz częściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Bardzo istotne jest, aby przeprowadzona w tym kierunku diagnoza była kompleksowa. Dlatego zespół diagnostyczny składa się z bardzo doświadczonych specjalistów w diagnozowaniu ASD, a diagnoza prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy zbierania wywiadu na temat dotychczasowego rozwoju, prowadzenia obserwacji i stawiania rozpoznania.

W naszej szkole:

Wymagane dokumenty

Karta zgłoszeniowa

Pobierz w wersji PDF

Karta zgłoszeniowa

Pobierz w wersji DOC

Zapraszamy do zapisów. Tel. 576 166 444