O szkole

O szkole

Liceum Ogólnokształcące to szkoła, w której można zdobywać wiedzę w komfortowych i bezpiecznych warunkach.

Dla nas liczy się każdy uczeń i jego indywidualne potrzeby. Dbamy aby nasi uczniowie rozumieli i stosowali zdobytą wiedzę w praktyce.

Za cel stawiamy sobie rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności praktycznych niezbędnych we współczesnym świecie.

A to wszystko dlatego, że zależy nam, aby uczniowie naszej szkoły byli świadomymi i szczęśliwymi ludźmi. Robimy wszystko, aby potrafili odnaleźć własną życiową i zawodową drogę.

Uczniowie przygotowują się do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów związanych z kontynuacją nauki. Troszczymy się wspólnie z uczniem i rodzicem  o jego rozwój edukacyjny i zawodowy.

 

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz z form nauki dostosowanych do zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Dzięki naszym działaniom edukacyjno-terapeutycznym uczeń ma możliwość przygotowania się do egzaminu maturalnego w atmosferze wsparcia, współpracy, zrozumienia oraz nabędzie umiejętności niezbędne do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu.