Szkolenie dla dyrekcji i nauczycieli

Podziel się z innymi!

W dniach 3-5 listopada 2023 r. Dyrekcja i nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym wzięli udział w szkoleniu, które miało na celu przygotowanie nauczycieli do udzielania wsparcia uczniom nie tylko w aspekcie edukacyjnym, ale także kierowania ich w wyborze przyszłej ścieżki kariery.
W trakcie szkolenia, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi narzędziami i technikami, które mogą być wykorzystane w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omówiono również podejścia i metody, które mogą przyczynić się do rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych tych uczniów. W ramach szkolenia, nauczyciele mieli również okazję do wymiany doświadczeń i refleksji nad swoją pracą. Podczas warsztatów i spotkań grupowych, dyrekcja i nauczyciele mogli omówić trudności, które napotykają w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poszukiwać rozwiązań i strategii wspierających ich rozwój. Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, w którym uczestnicy mieli możliwość przedstawienia wniosków i planów działań, które zamierzają wdrożyć w swojej codziennej pracy. Szkolenie przyniosło wiele korzyści i dało nowe narzędzia oraz wiedzę niezbędną do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy kadry na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz metody i strategie pracy z nimi a także podniesienie świadomości nauczycieli na temat potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz rozwijanie umiejętności efektywnego wspierania ich w osiąganiu sukcesu edukacyjnego i zawodowego.

Zobacz więcej

Aktualności

Szkolenie dla dyrekcji i nauczycieli

W dniach 3-5 listopada 2023 r. Dyrekcja i nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym wzięli udział w szkoleniu, które miało na